Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Kárpát-medencei népénekgyűjtemény
Kárpát-medencei népénekgyűjtemény

Az isten házába siet

Az isten házába siet

Énekszöveg

Az Isten házába siet

 1. Az Isten házába siet az áldott Szűz Mária,
  karjain a kisded Jézus, az Istennek szent Fia.
  Hogy a törvényt ő megtartsa, magát beavattassa,
  áll a templom ajtajában több asszonyoknak sorában.
 2. Ő, kit Isten felmagasztal minden asszonyok felett,
  szüzességben szülte Jézust, a törvénynek engedett.
  És fiát is bemutatta, s magát beavattatta,
  hogy mások is ezt követnék, és a törvényt meg nem vetnék.
 3. Midőn az öreg Simeon Jézust kezébe vette,
  lelkében az angyaloknak nagy örömét érezte.
  Üdvözítőjét ő áldja, és Istenét imádja,
  teljes lévén Szentlélekkel felsóhajt, és így énekel:
 4. Most bocsájtod el szolgádat békességben, Istenem,
  mert az ígért Üdvözítő eljött, látta őt szemem.
  Kit te adtál a népednek, fényére Izraelnek,
  világ világosságára, minden ember váltságára.
 5. Ó, légy velünk, kegyes Jézus, igaz világosságunk,
  ó, légy velünk, Szűz Mária, mint erős pártfogásunk.
  Hogy az ősz Simeon után mondhassuk a végórán:
  most bocsátod el, ó, Isten, te szolgádat békességben.

Meghallgatom