Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Kárpát-medencei népénekgyűjtemény

Angyaloknak nagyságos Asszonya (1.)

Angyaloknak nagyságos Asszonya (1.)

Énekszöveg

Angyaloknak nagyságos Asszonya (1.)

 1. Angyaloknak nagyságos Asszonya,
  Úr Jézusnak boldogságos anyja,
  mennyországnak dicső Királynéja,
  paradicsom megnyílt, szép kapuja!
 2. Reád néznek árváknak szemei,
  özvegyeknek keserves szívei,
  reád várnak szegények ügyei,
  bűnösöknek bánkódó lelkei.
 3. Hozzád szólunk, szüzeknek virága,
  pátriárkák várva-várt leánya,
  apostolok tiszteletes társa,
  minden szentek édes vigassága.
 4. Halottaknak megszabadítója,
  szomorúak megvigasztalója,
  gondban levők jó tanácsadója,
  magyaroknak megoltalmazója.
 5. Dicsértessél, örök Szentháromság,
  kitől árad reánk minden jóság!
  Tiszteltessél, tündöklő Asszonyság,
  mindenek közt legnagyobb méltóság!

Meghallgatom