Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Kárpát-medencei népénekgyűjtemény
Kárpát-medencei népénekgyűjtemény

Angyaloknak nagyságos Asszonya (2.)

Angyaloknak nagyságos Asszonya (2.)

Énekszöveg

Angyaloknak nagyságos Asszonya (2.)

 1. Angyaloknak nagyságos Asszonya,
  Úr Jézusnak szerelmes szent Anyja,
  mennyországnak királyné Asszonya,
  paradicsom megnyílt, szép kapuja.
 2. Reád néznek árváknak szemei,
  özvegyeknek keserves szívei,
  szegényeknek nyomorult ügyei,
  bűnösöknek bánkódó lelkei.
 3. Hozzád szólunk, szüzeknek pálmája,
  pátriárkák várva-várt vígsága,
  apostolok tisztes tanítója,
  minden szentek édes vigassága.
 4. Asszonyoknak szépséges tüköre,
  férfiaknak bajvívó fegyvere,
  királyoknak oktató mestere,
  Magyarország választott vezére.
 5. Áldott vagy te, Jézusnak dajkája,
  Atyaisten drága kincstartója,
  Szentléleknek szerelmes mátkája,
  Szentháromság legszebb alkotmánya.
 6. Halottaknak megszabadítója,
  ellenségnek megnyomorítója,
  királyoknak jó tanácsadója,
  magyaroknak megoltalmazója.
 7. Rettenetes a mi bajvívásunk,
  mert kegyetlen a mi ellenségünk,
  félelmetes végső kimúlásunk,
  ha te, szent Szűz, nem lész segítségünk.
 8. Dicsértessél, dicső Szentháromság,
  kitől árad reánk minden jóság!
  Dicsértessél, nagyságos Asszonyság,
  aki által száll ránk a mennyország!

Meghallgatom