Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Kárpát-medencei népénekgyűjtemény
Kárpát-medencei népénekgyűjtemény

A Szűz egy Fiat szült

A Szűz egy Fiat szült

Énekszöveg

A Szűz egy Fiat szült

 1. A Szűz egy Fiat szült,
  kin a menny s föld örül:
 2. Pásztorok, örüljetek,
  szabadító földre szállott,
  örvendjetek!
 3. Szent Atya küldötte,
  Gábriel hirdette, R)
 4. Elhagyta országát,
  ő nagy gazdaságát, R)
 5. Ádám vétkét váltja,
  fennszóval kiáltja, R)
 6. Szent anyja előtt sír,
  noha mindennel bír, R)
 7. Megváltja világot,
  ő hozott váltságot, R)
 8. Dicsőség Istennek,
  ki adója ennek.
  Békesség földi népeknek,
  szabadító földre szállott,
  örvendjetek!

Meghallgatom