Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Kárpát-medencei népénekgyűjtemény
Kárpát-medencei népénekgyűjtemény

Atyám, hogyha lehet

Atyám, hogyha lehet

Énekszöveg

Atyám, hogyha lehet

 1. Atyám, hogyha lehet,
  múljék el e pohár,
  halál gyötrelmével
  mely megtöltve van már.
 2. Az Olajfák hegyén
  reszkető kebellel
  így sóhajtott Jézus,
  szörnyű félelemmel.
 3. Midőn maga előtt
  meglátta a halált,
  rémítő szárnyával
  midőn melléje szállt.
 4. Rettegés fogta el
  annak látásától,
  leroskadt, s verejték
  hullott szent arcáról.
 5. Mert oly rémítő a
  halál ábrázatja,
  hogy halandó ember
  azt ki nem mondhatja.
 6. Pedig mindenkinek
  át kell rajta esni,
  nem menekülhet meg
  attól soha senki.
 7. Áldjon meg az Atya,
  Fiú és Szentlélek,
  tegyen boldoggá, ha
  eljő az ítélet!
 8. Jézus, Mária és
  Szent József nevében
  a feltámadásig
  nyugodj békességben!

Meghallgatom