Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Kárpát-medencei népénekgyűjtemény
Kárpát-medencei népénekgyűjtemény

Föltámadt Krisztus

Föltámadt Krisztus

Énekszöveg

Föltámadt Krisztus

 1. Föltámadt Krisztus e napon,
 2. alleluja, hála légyen az Istennek.
 3. Hogy minden ember vigadjon. R)
 4. Értünk halált ki szenvedett, R)
 5. s megváltott minden lelkeket. R)
 6. Mennek a szent nők sírjához, R)
 7. kenetet visznek Krisztushoz. R)
 8. Fényes szép angyalt látnak ott, R)
 9. s hallának boldog szózatot. R)
 10. Ti, félénk asszonyemberek, R)
 11. Galileába menjetek! R)
 12. Tudják meg az apostolok, R)
 13. hogy az Úr él, s feltámadott. R)
 14. Megjelent ő szent Anyjának, R)
 15. kesergő szent Magdolnának. R)
 16. Megjelent aztán Péternek, R)
 17. megjelent majd a híveknek. R)
 18. Húsvéti boldog lélekkel R)
 19. dicsérjük Istent énekkel. R)
 20. Dicsőség Szentháromságnak, R)
 21. adjunk ma hálát Urunknak. R)

Meghallgatom